Een klacht? Wij helpen je graag verder!

Het Typelokaal vindt het belangrijk tevreden opdrachtgevers te houden. Indien door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk in te dienen bij;


Het Typelokaal

T.a.v. de directie

Sluiskade Noordzijde 160

7603 XX  Almelo


Hoe verder?

  • De ontvangst van de klacht wordt door Het Typelokaal binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener.
  • De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Het Typelokaal.
  • De directie van Het Typelokaal zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven.
  • Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de opdrachtgever en Het Typelokaal, kan de  opdrachtgever zich wenden tot de kantonrechter te Almelo. Het oordeel van deze kantonrechter is bindend.


Uitgangspunten

  • Het Typelokaal houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal jouw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.
  • Het Typelokaal neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van jouw naam, adres en de datum van de melding.
  • Het Typelokaal kan de behandeling van de klacht ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Hierover word je schriftelijk geïnformeerd.
  • Je ontvangt van Het Typelokaal een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van uw klacht, evenals van de eventuele maatregelen die wij naar aanleiding van jouw klacht zullen nemen.
  • Klachten worden voor een periode van 2 jaar geregistreerd en bewaard.